Regelgeving

Brandveilig gebruik van gebouwen

Indien u een gebouw brandveilig wilt gebruiken, dienst u zich te houden aan voorschriften van het geldende bouwbesluit. Op dit moment is bouwbesluit 2012 van kracht. Alle regels omtrent het brandveilig gebruik van een gebouw zijn hierin omschreven.

Afhankelijk van de gebruiksfunctie zullen aanvullende eisen worden gesteld. Zo dient u voor een gebouw met een gebruiksfunctie die een verhoogd risico kent een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan moeten vragen. Bij een gebruiksfunctie met een verhoogd risico kun u denken aan: zorginstellingen, hotels, kinderdagverblijven en panden met industriële processen.

Bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning dient u tevens melding te maken als er meer dan 50 mensen in uw gebouw kunnen verblijven. Deze zogeheten gebruiksmelding is in dergelijke gevallen verplicht.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning aan moet vragen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

Inzet van een brandwacht als redmiddel bij strikte regelgeving

Als u tijdelijk voor korte of lange tijd niet aan het bouwbesluit kunt voldoen kan dit gevolgen hebben voor uw gebruiksvergunning. In samenspraak met de milieudienst, brandweer en soms ook de gemeente en uw verzekeraar kan dan besloten worden een tijdelijke oplossing tot stand te laten komen. Multiwacht speelt vaak een rol in dergelijke oplossingen door de levering van Rijksgediplomeerde brandwachten al dan niet ondersteund met extra middelen. Een brandwacht heeft zijn sterke preventieve werking als voordeel. Daarnaast zal deze bij eventuele calamiteiten adequaat reageren om het incident klein en beheersbaar te houden.

BRZO plicht in relatie tot de inzet van een brandwacht

Bedrijven die zich kenmerken door risicovolle bedrijfsprocessen en daarbij veelvuldig werken met gevaarlijke stoffen vallen onder een speciale wet- en regelgeving. Deze bedrijven worden BRZO bedrijven genoemd. Ze vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en dat brengt veel verplichtingen met zich mee. Incidenten zoals de brand bij Chemiepack in Moerdijk hebben ervoor gezorgd dat de zogeheten BRZO-plichtige bedrijven onder strenger toezicht van inspectiediensten zijn komen te staan.

Er blijken geregeld onvolkomenheden te worden geconstateerd bij BRZO-plichtige bedrijven. Deze krijgen veel (negatieve) aandacht in de media en halen soms zelfs de Tweede Kamer door de grote gevolgen die eventuele misstanden kunnen hebben voor mens en milieu. Multiwacht ondersteunt dergelijke BRZO-plichtige bedrijven door de levering van hoogwaardig veiligheidspersoneel in de vorm van onder meer Rijksgediplomeerde brandwachten en veiligheidskundigen.

Meer weten over de inzet van onze brandwachten? Lees verder

Bedrijfsbrandweer op grond van Artikel 31 en Artikel 13

In bijzondere gevallen kan uw bedrijf worden aangemerkt als bedrijfsbrandweer-plichtig. U wordt dan geacht een eigen brandweerorganisatie in stand te houden of dit collectief met eventuele buurbedrijven te faciliteren.

In artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s en hoofdstuk 7 van het Besluit Veiligheidsregio’s zijn de processen vastgelegd voor het beoordelen en aanwijzen van organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsbrandweer. Artikel 31 van de wet Veiligheidsregio’s komt daarmee overeen met artikel 13 van de Brandweerwet 1985. Beiden wetten worden in hoofdstuk 7 omschreven. Inhoudelijk staan basis en inhoud van de bedrijfsbrandweerzorg.

Bij het opstarten en in stand houden van een brandweerorganisatie komt veel kijken. Een geschikt voertuig, opgeleid personeel bestrijdingsmiddelen en uitrukprocedures. Dat is nog maar een begin. Multiwacht ondersteunt steeds meer organisaties in Nederland met het opstarten en in stand houden van hun bedrijfsbrandweer.

Meer weten over de mogelijkheden die Multiwacht u kan bieden voor uw bedrijfsbrandweer? Lees verder